Ομιλία Γ. Καμίνη στο «CITIES Forum 2015», στις Βρυξέλλες

Στο παράδειγμα της Αθήνας, που κατάφερε – αν και στο επίκεντρο της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης- να σταθεί όρθια με σταθερό σχέδιο για την κοινωνική συνοχή και την ανάπτυξη αναφέρθηκε ο δήμαρχος Αθηναίων, κ. Γιώργος Καμίνης, μιλώντας στο φόρουμ για την αστική ανάπτυξη «CITIES Forum 2015 - An Urban Agenda for Europe», που διοργανώνεται στις Βρυξέλλες από την Επίτροπο Περιφερειακής Πολιτικής, κυρία Corina Cretu.

«Οι πόλεις, αποτελούν τον πιο ευέλικτο και αναμφισβήτητα, τον πιο δεκτικό μηχανισμό, στα δημοκρατικά συστήματά μας. Η τοπική αυτοδιοίκηση μπορεί να γεφυρώσει το χάσμα δημοκρατικής νομιμοποίησης, μεταξύ των πολιτών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης» υπογράμμισε ο κ. Καμίνης αναφερόμενος στον ρόλο των σύγχρονων ευρωπαϊκών πόλεων, οι οποίες όπως σημείωσε πρέπει να αποκτήσουν άμεση πρόσβαση στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο επίκεντρο της ομιλίας του δημάρχου Αθηναίων βρέθηκαν τα πιλοτικά προγράμματα του δήμου που αφορούν την κοινωνική επιχειρηματικότητα, την κοινωνική καινοτομία και τη δημιουργικότητα, τα οποία μπορούν να αποτελέσουν ισχυρά εργαλεία για την ανάπτυξη και την επανεκκίνηση της οικονομίας. Ειδικά για την Αθήνα ο κ. Καμίνης σημείωσε την αναγκαιότητα ενός μητροπολιτικού τρόπου διακυβέρνησης, προκειμένου να ανταποκριθεί στον ρόλο μιας ανταγωνιστικής ευρωπαϊκής πρωτεύουσας.

Ο δήμαρχος Αθηναίων έθεσε τρεις προϋποθέσεις για την  συμμετοχή των ευρωπαϊκών πόλεων στην Αστική Ατζέντα: «Πρώτον, οι πόλεις θα πρέπει να συμμετέχουν, από το αρχικό στάδιο, στον σχεδιασμό των πολιτικών, δεύτερον να είναι σε στενή συνεργασία με τις εθνικές κυβερνήσεις και την ΕΕ για να καθορίζουν από κοινού τις οριζόντιες πολιτικές που εξυπηρετούν τις τοπικές ανάγκες και τρίτον να μπορούν να διαχειρίζονται ευρωπαϊκή χρηματοδότηση».

Επισημαίνοντας τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Καμίνης σημείωσε ότι  «η Επιτροπή μπορεί να διαδραματίσει ένα πολύ σημαντικό ρόλο ώστε οι πόλεις να αποκτήσουν λόγο στη χάραξη της πολιτικής, καθώς και ρόλο στη διαχείριση πόρων, μέσα από την ανάπτυξη κατάλληλων και περισσότερο ευέλικτων μηχανισμών αξιολόγησης και προσαρμογής».

Στο παράδειγμα της Αθήνα αναφέρθηκε με θερμά λόγια η Επίτροπος Περιφερειακής Πολιτικής κυρία Corina Cretu, επισημαίνοντας «τα προγράμματα κοινωνικής επιχειρηματικότητας της Αθήνας, στα οποία συμμετέχουν νέοι άνθρωποι με πολύ έξυπνες ιδέες». Σχετικά με το μεταναστευτικό ζήτημα, η κυρία Cretu σημείωσε ότι είναι ένα σημαντικό και συνεχώς εξελισσόμενο ζήτημα, που χρειάζεται λύση μακράς πνοής. 

Μοιραστείτε

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email