Ομιλία Γ. Καμίνη στη συνάντηση των δημάρχων των 28 πρωτευουσών της Ευρώπης στη Ρώμη

«Οι πόλεις είναι ο δρόμος ώστε η Ευρώπη να έρθει πιο κοντά στους πολίτες της», τόνισε ο δήμαρχος Αθηναίων, κ. Γιώργος Καμίνης, μιλώντας στη «Συνάντηση των Δημάρχων των 28 Πρωτευουσών της Ευρωπαϊκής Ένωσης», που πραγματοποιήθηκε, στη Ρώμη.

«Οι πόλεις έχουν τη δυνατότητα  να βρίσκουν λύσεις και να υποστηρίζουν τους πολίτες αλλά και να τους καθιστούν συνδιαμορφωτές στη χάραξη της πολιτικής τους» είπε ο κ. Καμίνης, μιλώντας στη «Συνάντηση των 28 Πρωτευουσών», που πραγματοποιήθηκε παρουσία του Επιτρόπου της Ε.Ε. για θέματα Περιφερειακής Πολιτικής, κ. Γιοχάνες Χάν.

Θέματα της συνάντησης της Ρώμης, που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Ιταλικής Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ήταν οι ανάγκες των πρωτευουσών πόλεων και οι προτάσεις για κοινή δράση,  καθώς και τα περιθώρια βελτίωσης σε πολυεπίπεδα ζητήματα τοπικής  διακυβέρνησης,  σε σχέση με την ατζέντα αστικής ανάπτυξης της Ε.Ε.

«Ο ρόλος των πρωτευουσών πρέπει να ενδυναμωθεί όχι μόνο γιατί συνήθως αντιπροσωπεύουν τις μεγαλύτερες πόλεις μέσα στα κράτη αλλά και για το συμβολικό ρόλο που έχουν στις καρδιές των πολιτών» σημείωσε ο δήμαρχος Αθηναίων, προσθέτοντας ότι «πολλά προβλήματα που εμφανίζονται σε παγκόσμια κλίμακα, τις περισσότερες φορές οι μεγαλουπόλεις έχουν κληθεί ήδη πρώτες να αντιμετωπίσουν».

Ο κ. Καμίνης υπογράμμισε ότι «οι πρωτεύουσες πρέπει να ενισχυθούν από την Επιτροπή με τα εργαλεία εκείνα που είναι απαραίτητα ώστε να αναπτύξουν πολιτικές ανάπτυξης και συνοχής», επισημαίνοντας ότι «πρέπει να ενθαρρυνθούν για μεταξύ τους στενότερη απ’ ευθείας συνεργασία, στη μεταφορά γνώσης και εμπειρίας, καλών πρακτικών και καινοτόμων λύσεων»  

Αναφερόμενος στην ανάγκη διαμόρφωσης κοινής Ευρωπαϊκής Ατζέντας για την Αστική Ανάπτυξη, ο κ. Καμίνης τόνισε «οι στόχοι για το 2020 εφάπτονται σε μία τέτοιου τύπου ατζέντα, για μια Ευρώπη έξυπνη, ευέλικτη και συνεκτική».    

«Χρειαζόμαστε περισσότερη Ευρώπη, μια πιο ελκυστική Ευρώπη, που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες των ευρωπαίων πολιτών» τόνισε ο κ. Καμίνης, επισημαίνοντας ότι «ο δρόμος για κάτι τέτοιο περνά μέσα από τις πόλεις».

Μοιραστείτε

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email