Όρθια Κοινωνία, Ζωντανή Οικονομία: Επτά συγκεκριμένες προτάσεις του Κινήματος Αλλαγής για την οικονομία και την κοινωνία μέσα στην κρίση

Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις:

Για τους αγρότες:

Για τις επιχειρήσεις και τους εργαζομένους του τουρισμού:

Για την παράταση απαγόρευσης πλειστηριασμών:

Για τους εργαζόμενους – συνταξιούχους:

Για τους ανέργους: