4 θέσεις για την Ευρώπη

Μια Ευρώπη ισότητας, αλληλεγγύης και ανάπτυξης

 • Με ισχυρό Κοινοτικό Προϋπολογισμό
 • Κοινωνικά και εργατικά δικαιώματα
 • Μεταρρύθμιση της Ευρωζώνης που να προάγει την ανάπτυξη

Μια Ευρώπη δημοκρατίας και δικαιωμάτων

 • Με τους πολίτες πρωταγωνιστές και συμμέτοχους
 • Με αυξημένη δημοκρατία σε όλα τα Κράτη Μέλη
 • Με διαφάνεια στη λήψη αποφάσεων

Μια Ευρώπη που επενδύει στους Νέους

 • Με ενισχυμένη αλληλεγγύη ανάμεσα στις γενιές
 • Με δημιουργία θέσεων εργασίας και ευκαιρίες επιμόρφωσης και πρακτικής άσκησης
 • Με ενισχυμένο το πρόγραμμα Erasmus

Μια Ευρώπη που αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις του μέλλοντος

 • Με κοινή μεταναστευτική πολιτική που επιμερίζει την ευθύνη σε όλα τα Κράτη Μέλη
 • Με μια φιλόδοξη, ριζοσπαστική πολιτική για το κλίμα και το περιβάλλον
 • Με αυξημένο το ρόλο των πόλεων

Μοιραστείτε

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email