Όμιλία στην Ολομέλεια για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία

Η ομιλία του Γιώργου Καμίνη στο Νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης «Αρχή της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως αναπηρίας ή χρόνιας πάθησης, επικαιροποίηση της ορολογίας του Αστικού Κώδικα, του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, του Ποινικού Κώδικα, του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, του Κώδικα Συμβολαιογράφων και του ν. 4478/2017, για την εναρμόνισή της με τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία που κυρώθηκε με τον ν. 4074/2012 και λοιπές διατάξεις για τη διευκόλυνση της πρόσβασης στη δικαιοσύνη των ατόμων με αναπηρία».

16 Φεβρουαρίου 2023

Καταρχάς θα ήθελα να εκφράσω από την πλευρά μου τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια του Νεκτάριου Σαντορινιού και την Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ για τον αδόκητο χαμό από την επάρατο νόσο μόλις σε ηλικία 50 ετών την περασμένη Δευτέρα, λίγες μέρες μόλις μετά από τον εξίσου αδόκητο χαμό του βουλευτή της ΝΔ Μανούσου Βολουδάκη.

Ως προς το νομοσχέδιο καθαυτό του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την αρχή της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως αναπηρίας ή χρόνιας πάθησης και τις λοιπές διατάξεις του.

Αναμφίβολα η υλοποίηση διεθνών συμβατικών υποχρεώσεων της χώρας, όπως και ο εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου των Ατόμων με Αναπηρία συνιστά την ελάχιστη υποχρέωση της Πολιτείας, που επιτρέπει την απρόσκοπτη πρόσβασή τους στην κοινωνική και οικονομική ζωή της χώρας, εξασφαλίζοντάς με αυτό το τρόπο καθεστώς ίσου σεβασμού και αξιοπρεπούς διαβίωσης.

Συμφωνούμε με τους βασικούς άξονες του νομοσχεδίου που αφορούν κατά σειρά:

Α) Την επέκταση της αρχής της ίσης μεταχείρισης για τα Άτομα με Αναπηρία πέρα της εργασίας και της απασχόλησης

Β) Την απαλοιφή υποτιμητικών και αναχρονιστικών χαρακτηρισμών του νομοθέτη προς τα Άτομα με Αναπηρία που απαντώνται κατά σειρά στον Αστικό Κώδικα, τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, τον Ποινικό Κώδικα και τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.

Γ) Την πρόβλεψη δικαστικού υπαλλήλου επιφορτισμένου με την πρόσβαση των Ατόμων με Αναπηρία στα δικαστήρια. Και τέλος

Δ) Την πρόσβασή των Ατόμων με Αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67% στη νομική και συμβουλευτική βοήθεια, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια

Όλες αυτές τις ρυθμίσεις τις χαιρέτισε η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, η οποία κατέθεσε στην Επιτροπή, ως είθισται, ένα άρτιο και απολύτως τεκμηριωμένο υπόμνημα

Θα μου επιστρέψετε στο σημείο αυτό να κάνω μία ειδική αναφορά στην Εθνική Αρχή Προσβασιμότητας.

Είχα τη τιμή να εισηγηθώ εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής το ν. 4780/2021 που συνέστησε την Εθνική Αρχή Προσβασιμότητας. Επομένως, θεωρώ θεσμική απρέπεια το γεγονός ότι το Υπουργείο δεν απεύθυνε κάλεσμα στην Αρχή κατά την επεξεργασία του παρόντος νομοσχεδίου, όπως μας πληροφόρησε με επιστολή που κατέθεσε στην αρμόδια Επιτροπή ο Πρόεδρός της κ. Κωνσταντίνος Στεφανίδης.

Δεν πρέπει να λησμονούμε ότι η Εθνική Αρχή Προσβασιμότητας, την σύσταση της οποίας υπερψήφισε το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, είναι μία σημαντική κατάκτηση του Αναπηρικού Κινήματος και είναι πραγματικά κρίμα η κυβέρνηση να επιφυλάσσει ρόλο διακοσμητικό για νομοθετικές πρωτοβουλίες που την αφορούν άμεσα.

Επιπρόσθετα, θα ήθελα να επισημάνω στο σώμα ότι το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Άτομα με Αναπηρία, καταρτίστηκε το 2020. Στον πρώτο πυλώνα με τίτλο: «Το Κράτος στην υπηρεσία του Ατόμου με Αναπηρία», ως στόχο 3 είχε θέσει ως χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της κωδικοποίησης και της αναμόρφωσης της νομοθεσίας που αφορά τα Άτομα με Αναπηρία τον Ιούνιο του 2021.

Σήμερα έχουμε Φεβρουάριο του 2023, δηλαδή 1,5 και πλέον χρόνο καθυστέρησης στην υλοποίηση αυτού του στόχου. Δεν έχουμε κάποια εξέλιξη πάνω στο ζήτημα αυτό.

Επιπλέον και σε ό,τι αφορά την πρόσβαση των Ατόμων με Αναπηρία στη δικαιοσύνη, ως στόχος 16 του πρώτου πυλώνα το χρονοδιάγραμμα έλεγε εντός του 2022. Και πάλι εδώ υπήρξε καθυστέρηση.

Δεν αρκεί απλά ο ορισμός δικαστικού υπαλλήλου από τη διεύθυνση των δικαστηρίων με την κατάλληλη εκπαίδευση, αλλά πρέπει τα δικαστικά κτίρια της χώρας αυτά καθεαυτά να είναι φιλικά ως προς την πρόσβαση των Ατόμων με Αναπηρία.

Είναι γνωστές σε όλους οι απαρχαιωμένες υλικοτεχνικές υποδομές που δυσκολεύουν την πρόσβαση των Ατόμων με Αναπηρία στη δικαιοσύνη. Είναι χαρακτηριστικά όσα μας περιέγραψαν κατά την ακρόαση των φορέων τόσο ο εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Παραπληγικών, όσο και ο εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Κωφών ως προς τις δυσκολίες που συναντά ένα Άτομο με Αναπηρία κατά τη συμμετοχή του σε βασικές διαδικασίες απονομής δικαιοσύνης, όπως είναι η μαρτυρική κατάθεση μαρτυρίας ή η ενάσκηση του καθήκοντος ως ενόρκου.

Ας μας απαντήσει ο κύριος Υπουργός επακριβώς τι γίνεται με την χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης αναφορικά με την βελτίωση της προσβασιμότητας, αλλά και της κινητικότητας των Ατόμων με Αναπηρία στα δικαστικά κτίρια της χώρας.

Όπως επίσης να ενημερωθεί η Εθνική Αντιπροσωπεία πόσα δικαστικά κτίρια της χώρας κατεγράφησαν με προβλήματα στην προσβασιμότητα των Ατόμων με Αναπηρία και τις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η κυβέρνηση για την επίλυσή τους.

Κλείνοντας, θα μου επιτρέψετε να καταθέσω προς τον Υπουργό τις ακόλουθες προτάσεις: Πρώτον, η νομική βοήθεια του άρθρου 23 να επεκταθεί και στους αναγνωρισμένους πρόσφυγες με αναπηρία άνω του 67%,. Δεύτερον, να γίνει το ίδιο και με τη συμβουλευτική βοήθεια του άρθρου 24.

Σας ευχαριστώ

Μοιραστείτε

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email