Ομιλία στην Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης για το νομοσχέδιο για την Πολιτική Προστασία και τους χώρους εποπτευόμενης χρήσης (Β’ ανάγνωση)

Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Όλοι, πιστεύω, θα συμφωνήσουμε ότι κεντρικό πρόβλημα της κρατικής παρέμβασης τόσο στη Μάνδρα, όσο και στο Μάτι ήταν το έλλειμμα συντονισμού των εμπλεκόμενων φορέων.

31 Ιανουαρίου 2020

ΜΑΞΙΜΟΣ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (Προεδρεύων των Επιτροπών): Ευχαριστούμε. Το λόγο έχει ο κ. Καμίνης.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΜΙΝΗΣ (Ειδικός Αγορητής του Κινήματος Αλλαγής): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Όλοι, πιστεύω, θα συμφωνήσουμε ότι κεντρικό πρόβλημα της κρατικής παρέμβασης τόσο στη Μάνδρα, όσο και στο Μάτι ήταν το έλλειμμα συντονισμού των εμπλεκόμενων φορέων.

Στην πρόταση που μας φέρνει η κυβέρνηση δεν βλέπω να αλλάζει τίποτα σε αυτό στο επίπεδο της περιφέρειας. Την ευθύνη των κρίσιμων αποφάσεων, στο στάδιο της καταστολής μιας πυρκαγιάς, όπως είναι η εκκένωση, βλέπω ότι εξακολουθεί να την έχει ο αιρετός της περιοχής. Αλλά η Κυβέρνηση, προσθέτει έναν επιπλέον βαθμό περιπλοκότητας σε ένα ήδη πολύ σύνθετο σχήμα. Διορίζει 13 κομματικά, ουσιαστικά, στελέχη και θα εξηγήσω τι εννοώ, ως συντονιστές, έναν σε κάθε Περιφέρεια, στους οποίους αναθέτει τον συντονισμό των ενεργειών όλων των υπολοίπων. Ο συντονιστής θα συντονίζει, αλλά την απόφαση θα την παίρνει άλλος. Πώς θα λειτουργήσει το σχήμα αυτό στην πράξη;

Προχτές ακούσαμε τον κ. Πατούλη. Μας μετέφερε την άποψη της Ένωσης Περιφερειών και μας είπε ότι: «Είναι αναγκαία η πλήρης αποσαφήνιση και οριοθέτηση των αρμοδιοτήτων και της δικαιοδοσίας του Περιφερειακού Συντονιστή Πολιτικής Προστασίας, του περιφερειάρχη, των χωρικών αντιπεριφερειαρχών και των στελεχών Πολιτικής Προστασίας των περιφερειών».

Μας είπαν οι Περιφερειάρχες ότι το συντονισμό της πολιτικής προστασίας σε περιφερειακό επίπεδο πρέπει να τον έχουν οι προϊστάμενοι των αυτοτελών διευθύνσεων που προβλέπονται στο άρθρο 20 στο επίπεδο, βέβαια, της Περιφερειακής Ενότητας. Και βλέπουμε πράγματι: Το άρθρο 20, παράγραφος 1, μιλάει για την αυτοτελή διεύθυνση της Περιφέρειας που συντονίζει κατά χωρική αρμοδιότητα το έργο της πολιτικής προστασίας. Φυσικά, της διεύθυνσης προΐσταται ο Περιφερειάρχης.

Ο Περιφερειάρχης, σύμφωνα τώρα με την πρόβλεψη του νομοσχεδίου διορίζει και έναν Συντονιστή για την Περιφέρεια με σύμφωνη γνώμη του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για να τον υποβοηθεί, λένε, στο έργο του. Γιατί να τον υποβοηθεί στο έργο του όταν υπάρχει ο διευθυντής της αυτοτελούς υπηρεσίας που εσείς του αναθέτετε, φυσικά, με το νομοσχέδιο τον συντονισμό των δράσεων πολιτικής προστασίας σε όλες τις φάσεις ,πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση, αποκατάσταση;  Όλο αυτό μου θυμίζει τους Συντονιστές των Συντονιστών τους οποίους τους είδαμε στο προσφυγικό. Είδαμε τελικά Συντονιστές να προσπαθούν να συντονίζουν διαδοχικά άλλους Συντονιστές. Τελικά η Κυβέρνηση κατάλαβε το λάθος της και προέβη στην επανασύσταση Υπουργείου για το προσφυγικό.

Λοιπόν, ένα λάθος που έγινε και το είδαμε σε έναν κρίσιμο τομέα μην το δούμε να επαναλαμβάνεται σε έναν άλλο τομέα, όπου οι συνέπειες μπορεί, όμως να είναι τραγικές, να υπάρχουν θύματα. Και βέβαια πρέπει να ακούσουμε και μια απάντηση, τι θα γίνει με τις βασικές υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων; Τη διεύθυνση Δασών και Υδάτων. Ποια θα είναι η θέση τους μέσα στο όλο σχήμα;

Βλέπουμε να καθιερώνεται, επίσης ένας Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας «πανταχού παρών και τα πάντα πληρών». Μεταξύ των αρμοδιοτήτων συμπεριλαμβάνονται αποφάσεις που υπερβαίνουν κατά πολύ τη δικαιοδοσία ενός Μονοπρόσωπου Διοικητικού Οργάνου και μάλιστα, ενός μετακλητού υπαλλήλου ο οποίος μπορεί να προσλαμβάνει ως Αναπληρωτή του έναν άλλο μετακλητό. Ποιος άλλος Γενικός Γραμματέας μπορεί συγχρόνως να αποφασίζει για χρηματοδοτήσεις που προορίζονται για την κάλυψη οριζοντίων και διυπουργικών αναγκών; Ποιος άλλος Γενικός Γραμματέας μπορεί να προσλαμβάνει και να απολύει Διοικητικά Συμβούλια Οργάνων που συγκροτεί ο ίδιος, ακόμη και διδακτικό προσωπικό Σχολών που φαίνεται να έχουν ισοτιμία με Α.Ε.Ι.; Ποιος άλλος έχει την εν λευκώ εξουσιοδότηση να συνάπτει με δική του μόνο απόφαση μνημόνια με ιδιωτικούς φορείς για την παροχή υπηρεσιών και να ορίζει, μάλιστα, την κοστολόγησή τους; Ποιος άλλος εισηγείται σε Διυπουργική Επιτροπή; Ποιος άλλος διατυπώνει σύμφωνη γνώμη για το διορισμό ενός μετακλητού υπαλλήλου σε Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης;

Έρχομαι στο Πυροσβεστικό Σώμα. Ακούσαμε πάρα πολλά Σωματεία. Δεν ακούσαμε την «Πανελλήνια Ομοσπονδία Πενταετούς Υποχρέωσης και Συμβασιούχων Πυροσβεστών», ενώ κλήθηκαν, ουσιαστικά Πρωτοβάθμια Σωματεία με μηδενική σχεδόν αντιπροσωπευτικότητα.

Στο άρθρο 164 το βαθμολόγιο για τους πενταετούς υποχρέωσης πυροσβέστες, ουσιαστικά θα πρέπει να υπολογίζεται από το 2011. Αυτό το προέβλεπε ο νόμος 3938/2011 που τους είχε εντάξει σε οργανικές θέσεις πυροσβεστών. Το ίδιο ισχύει, για παράδειγμα, στο στρατό. Είναι θέμα, πιστεύω, δίκαιης μεταχείρισης, ισότητας και αξιοκρατίας. Και πρέπει και στο άρθρο 180 να γίνει μια πρόβλεψη για τους πενταετούς θητείας που δεν πληρούσαν το 2011 τις προϋποθέσεις μονιμοποίησης. Να κατοχυρωθεί μια επαγγελματική διασφάλιση για αυτούς τους ανθρώπους. Το έχω ζήσει ως δήμαρχος το «δράμα» των συμβασιούχων. Τηρουμένων των αναλογιών, υπάρχουν ομοιότητες εδώ πέρα. Υπάρχει, το ξέρω, μια προφορική δέσμευση ότι κάθε Κυβέρνηση θα ανανεώνει τη θητεία τους. Αυτό νομίζω για ανθρώπους πιά μιας κάποιας ηλικίας δεν αποτελεί μια αξιοπρεπή διασφάλιση της επαγγελματικής τους κατάστασης.

Έρχομαι στους χώρους εποπτευόμενης χρήσης, που φαντάζομαι, ότι θα προκαλέσει μεγάλη συζήτηση στην Ολομέλεια.

Θέλω να συγχαρώ την Κυβέρνηση, που έχει αυτό το θάρρος και φέρνει ως διάταξη το αυτονόητο. Οι χώροι εποπτευόμενης χρήσης τι είναι; Δεν είναι χώροι -όπως μας άφησε να εννοηθεί προχθές- ότι μπορεί ο καθένας να πηγαίνει και να κάνει τη δόση του ελεύθερα, χωρίς καμία επιτήρηση, χωρίς κανένα έλεγχο, χωρίς την ευθύνη κανενός, είναι κάτι πάρα πολύ διαφορετικό. Είναι επιτηρούμενοι χώροι από εξειδικευμένους επαγγελματίες, είναι εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης που μπορούν, να κάνουν τη χρήση τους οι χρήστες ουσιών και εκεί να κάνουν τη χρήση κάτω από ασφαλείς και υγιεινές συνθήκες. Αποσκοπούν στην προαγωγή της υγείας των ενεργών χρηστών και στην προστασία της δημόσιας υγείας. Στη μείωση του επιπολασμού των μολυσματικών ασθενειών στο πληθυσμό των χρηστών ναρκωτικών, στην πρόληψη και έγκαιρη παρέμβαση για την αντιμετώπιση ενός φαινομένου, που θερίζει τους χρήστες της υπερ δοσολογίας.

Επίσης, στη μείωση της δημόσιας όχλησης, στην κινητοποίηση των χρηστών και στην προετοιμασία τους για ένταξη σε προγράμματα θεραπείας. Δεν ανακαλύπτουμε εδώ το  τροχό, ήδη λειτουργούν με επιτυχία οι χώροι αυτοί. Στην Ελβετία, στην Ολλανδία, στη Γερμανία, Ισπανία, Νορβηγία, Καναδά, Πορτογαλία, Γαλλία, Αυστρία,  Αυστραλία και Λουξεμβούργο με εξαιρετικά αποτελέσματα.

Αυτά αποτυπώνονται ένα χώρα στην τελευταία Έκθεση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Εξάρτηση από τα Ναρκωτικά.

Στην Ελλάδα υπήρξε ένα πιλοτικό πρόγραμμα, ο εποπτευόμενους σταθμός «Οδυσσέας» του 2014, ατελής ήταν η δημιουργία του και γι’ αυτό οδήγησε πολύ γρήγορα στην κατάργηση του, ενώ είχε παρουσιάσει αποτελέσματα εντυπωσιακά.

Κατά τη διάρκεια των δέκα πρώτων μηνών της λειτουργίας του ο «Οδυσσέας» είχε δεχθεί (2.500) δυόμισι χιλιάδες επισκέψεις από 330 ομαδικούς χρήστες ενέσιμων ναρκωτικών. Το προσωπικό εκεί ιατρικό και νοσηλευτικό χειρίστηκε  αποτελεσματικά 103 περιπτώσεις υπερ δοσολογίας και επίσης, είχε την ευθύνη για κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγου, κοινωνιοθεραπευτές,  που εργάζονται στο δρόμο και το πρόγραμμα αυτό προσέλκυσε περισσότερους από 3.500 χρήστες ενέσιμων ναρκωτικών, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη μείωση των επιβλαβών συνεπειών  και στη συχνότητα εμφάνισης του HIV.

Όποιος έχει ζήσει -ειδικά κάπως το πρόβλημα της Αθήνας- θα καταλάβει την αδήριτη ανάγκη που υπάρχει. Ανάγκη να σωθούν ζωές, ανάγκη να προστατεύσουμε την αξιοπρέπεια πια κάποιων ανθρώπων, που οι  ίδιοι πολύ συχνά δεν είναι σε θέση να την προστατέψουν, ανάγκη, επίσης,  να αποφύγουμε τη δημόσια όχληση. Άνθρωποι να κάνουν τη χρήση μέσα στο δρόμο σε πλήρη θέα «εν μέσει οδώ» και να μην πάμε, να κάνουμε το αυτονόητο, το οποίο έχει δοκιμαστεί  με επιτυχία σε όλες αυτές τις χώρες που αναφέρθηκα.

Διάβαζα προ καιρού, ότι ήδη είναι έτοιμος και ο Δήμος της Νέας Υόρκης –αν δεν έχει αρχίσει κιόλα – να εγκαινιάζει αυτά τα κέντρα.

Δεν θα επεκταθώ περισσότερο, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα, να ευχαριστήσω τον Υπουργό και τον Γενικό Γραμματέα, που ήταν  εδώ σε όλες μας τις συνεδριάσεις.

Περιμένουμε να ακούσουμε στο τέλος τις  παρατηρήσεις τους και ελπίζουμε, ότι θα κλείσουν αποδεχόμενοι ρητά και κάποιες από τις προτάσεις, που έχουμε καταθέσει.

Σας ευχαριστώ.

Μοιραστείτε

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email