Ομιλία στην Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης για το ΝΣ σχετικά με τον έλεγχο της απόκτησης και της κατοχής όπλων

Η ομιλία του βουλευτή Επικρατείας και κοινοβουλευτικού Τομεάρχη Προστασίας του Πολίτη του Κινήματος Αλλαγής Γιώργου Καμίνη, στην πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης της Βουλής των Ελλήνων με θέμα την επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη «Τροποποίηση διατάξεων του ν. 2168/1993 (Α΄147) «Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς μηχανισμούς και άλλες διατάξεις», εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2017/853 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Μαΐου 2017 για την τροποποίηση της Οδηγίας 91/477/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τον έλεγχο της απόκτησης και της κατοχής όπλων και θέσπιση των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2403 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής».

21 Φεβρουαρίου 2020

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΜΙΝΗΣ (Ειδικός Αγορητής του Κινήματος Αλλαγής): Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το παρόν νομοσχέδιο, ενσωματώνει η Οδηγία του 2017, η οποία τροποποιεί διατάξεις προηγούμενων Οδηγιών, παλαιοτέρων ετών του 2008 και του 1991. Είχαν ενσωματωθεί αντίστοιχα στην έννομη τάξη μας το 2011 και το 1993.

Το νομοθετικό πλαίσιο για τα όπλα, είναι ιδιαιτέρως περίπλοκο. Υπάρχει ο αρχικός νόμος του 1993, αλλά, όπως συνηθίζεται στη χώρα, πάνω σε  αυτόν έχουν γίνει επανειλημμένες, πάμπολλες τροποποιήσεις με μεταγενέστερους νόμους, όπως π.χ. ο ν. 3944/2011. Αποτέλεσμα είναι, να δημιουργείται ένα πολυδαίδαλο νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο από ένα σημείο και πέρα χρειάζεται κωδικοποίηση, ειδικά γιατί έχουμε να κάνουμε και με έναν τομέα στον οποία προχωράει με ραγδαίους ρυθμούς η τεχνολογία και ο νομοθέτης πρέπει να είναι σε θέση να παρακολουθήσει τις εξελίξεις, χωρίς να βγάζει νομοθετήματα τα οποία  είναι δυσνόητα.

Εκτός όμως από την δαιδαλώδη και κακή νομοθέτηση, όπως είπα, έχουμε να κάνουμε με ένα θέμα εξειδικευμένο, το οποίο ο μη ειδικός με δυσκολία παρακολουθεί. Σωστά, λοιπόν, αποφασίσαμε ότι θα έπρεπε η Επιτροπή να καλέσει ανθρώπους ειδικούς, οι οποίοι γνωρίζουν για τα όπλα, προκειμένου να μας διαφωτίσουν. Δεν χρειάζεται να τονίσω, πόσο σημαντικό είναι, η εθνική αντιπροσωπεία να γνωρίζει για ποιο πράγμα νομοθετεί ειδικά σε έναν τομέα, ο οποίος έχει να κάνει με τη δημόσια και προσωπική ασφάλεια.

Η διαβούλευση συμπληρώθηκε στις 26 Νοεμβρίου. Σήμερα έχουμε 21 Φεβρουαρίου και θα ήθελα από περιέργεια να ακούσω, γιατί ενώ αυτό το οποίο συνηθίζεται, είναι η διαβούλευση να περιορίζεται σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα και να επισπεύδει αμέσως η Κυβέρνηση να καταθέσει νομοσχέδια, τώρα παρήλθε ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Από περιέργεια ρωτάω, δεν υπαινίσσομαι τίποτα.

Επί του συγκεκριμένου νομοσχεδίου, το Κίνημα Αλλαγής επιφυλάσσεται για τη στάση του την οποία θα διατυπώσει στην Ολομέλεια. Επί της Αρχής, πάντως, μπορεί κανείς να πει, ότι κάποιες διατάξεις του νομοσχεδίου είναι πραγματικά θετικές. Για παράδειγμα, αναφέρω το άρθρο 12, που αφορά την ιχνηλάτηση και μεταφορά πυροβόλων όπλων, όπου πια κατασκευαστές, επισκευαστείς και έμποροι πρέπει να τηρούν βιβλία και να  προβαίνουν αμέσως σε ηλεκτρονική καταγραφή και να ενημερώνουν τις αρμόδιες αρχές.

Θετική επίσης, είναι η ενίσχυση του καθεστώτος της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των κρατών – μελών για την πληρέστερη εναρμόνιση με τις προβλέψεις της Οδηγίας, αλλά και η εμπλοκή στον έλεγχο καταλληλόλητας των όπλων Οργανισμού, ο οποίος πιστοποιείται από την Ε.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 10 του νομοσχεδίου.

Με μια πρώτη ανάγνωση, από τη μια πλευρά φαίνεται να διευρύνεται το πεδίο ορισμού του τι συνιστά όπλο, ενώ περιλαμβάνεται και μια σειρά από ορισμούς που σχετίζονται με την ιδιότητα του οπλοπώλη, του μεσίτη, τι σημαίνει ιχνηλασία ή παράνομη διακίνηση. Προβλέπεται, επίσης και το ευρωπαϊκό δελτίο πυροβόλου όπλου, το οποίο συνιστά έγγραφο που χορηγείται μετά από αίτηση, σε πρόσωπα που καθίσταται νόμιμος κάτοχος και χρήστης όπλου.

Αφήνεται αμετάβλητο κατά βάση το ύψος των ποινών φυλάκισης και των χρηματικών ποινών για μια σειρά αδικήματα, όπως είχαν προβλεφθεί στο ν. του 1993 και αφορούν την παράνομη εισαγωγή όπλων στην Ελλάδα, τις παραβάσεις που αφορούν την εμπορία και τη διάθεση, τις περιπτώσεις παράνομης κατοχής όπλου και της παράνομης οπλοφορίας.

Επειδή όμως η διερεύνηση του πεδίου «ορισμός, προς το τι συνιστά όπλο» ή επίσης, για ποια ακριβώς όπλα επιτρέπεται ή όχι η εισαγωγή τους στην Ελλάδα ή ποιες κατηγορίες όπλων επιτρέπεται να τεθούν σε εμπορία και διάθεση ή ακόμη και το ποια όπλα νόμιμα μπορεί να κατέχει κάποιος, με βάση την προηγούμενη άδεια της αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής, οδηγούμαστε στο συμπέρασμα, ότι πρέπει κατά την επεξεργασία των άρθρων να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, προκειμένου να αποφύγουμε αντινομίες και αλληλοαναιρούμενες διατάξεις, αφού το επαναλαμβάνω και πάλι, το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για τα όπλα είναι πολυδαίδαλο και συχνά δυσνόητο.

Επιφυλάσσομαι για την περαιτέρω ανάλυση και κριτική πάνω στις προτεινόμενες διατάξεις, κύριε Πρόεδρε, από τη στιγμή που θα έχουμε και την ακρόαση Φορέων, η οποία ελπίζω πως θα μας διαφωτίσει ακόμη περισσότερο.

Σας ευχαριστώ πολύ.

Μοιραστείτε

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email