Ερώτηση: Στελέχωση Τμήματος Οργάνωσης και Διαδικασιών της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου

Κύριοι Υπουργοί, Στο άρθρο 14 του πδ 122/2017 (Οργανισμός Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής) και συγκεκριμένα στην παρ. 3 προβλέπεται ότι το Τμήμα Οργάνωσης και Διαδικασιών της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Υποστήριξης, είναι αρμόδιο, μεταξύ άλλων, για την τήρηση, ενημέρωση και τροποποίηση του Μητρώου Ελληνικών και Ξένων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων

10 Φεβρουαρίου 2020

ΕΡΩΤΗΣΗ 

ΠΡΟΣ:

Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου

Υπουργό Προστασίας του Πολίτη 

Θέμα : « Στελέχωση Τμήματος  Οργάνωσης και Διαδικασιών της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου» 

Κύριοι Υπουργοί,

Στο άρθρο 14 του πδ 122/2017 (Οργανισμός Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής) και συγκεκριμένα στην παρ. 3  προβλέπεται  ότι το Τμήμα  Οργάνωσης και Διαδικασιών της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Υποστήριξης, είναι αρμόδιο, μεταξύ άλλων, για την τήρηση, ενημέρωση και τροποποίηση του Μητρώου Ελληνικών και Ξένων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (σε θέματα διεθνούς προστασίας, μετανάστευσης και κοινωνικής ένταξης) και για τη διαχείριση των δεδομένων του. Σημειώνεται ότι με την υπ΄αριθ. 7586/18 (ΦΕΚ 4794/Β/26-10-2018) Υπουργική Απόφαση ρυθμίστηκαν εξαντλητικά, μεταξύ άλλων, οι προϋποθέσεις εγγραφής και διαγραφής των οργανώσεων στο Μητρώο.

Στο ως άνω «υπάρχον Μητρώο»  αναφέρθηκε και το Υπουργείο  Προστασίας του Πολίτη, όταν σε σχετική ανακοίνωσή του, την 26/11/2019, ζήτησε από τους νόμιμους εκπροσώπους των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων  «…εντός αποκλειστικής προθεσμίας 10 (δέκα) εργασίμων ημερών, από της δημοσιεύσεως του παρόντος, να καταθέσουν την αίτησή τους, με τα εκ του νόμου προβλεπόμενα νομιμοποιητικά και συνοδευτικά έγγραφα, στο αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη». ‘Αλλωστε, με το πδ 81/2019, συγχωνεύτηκαν τα υπουργεία Μεταναστευτικής Πολιτικής και Προστασίας του Πολίτη και όλες οι υπηρεσίες, κεντρικές και περιφερειακές, τα όργανα, οι θέσεις και το προσωπικό των συγχωνευόμενων Υπουργείων αποτέλεσαν υπηρεσίες, όργανα, θέσεις και προσωπικό του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Μετά την πρόσφατη επανασύσταση του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής (πδ 4/2020) με την ονομασία «Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου” , στις ίδιες διατάξεις του πδ 122/2017 παραπέμπει πλέον η παρ. 3 του άρθρου 191 του πρόσφατα δημοσιευθέντος νόμου 4662/2020 (ΦΕΚ 27Α, 7-2-2020) με τίτλο «Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση συστήματος εθελοντισμού πολιτικής προστασίας, αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος και άλλες διατάξεις», με την οποία επανιδρύεται (“συστήνεται”) το ως άνω Μητρώο.

Σήμερα, στον αντίστοιχο ιστότοπο, εμφανίζονται καταγραμμένες 86 οργανώσεις.

Με δεδομένο ότι:

  • Στην παρ. 1 του ως άνω άρθρου 191 προβλέπεται η καταγραφή και όλων των μελών και συνεργατών των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων,
  • Με την με αριθ. πρωτ. 24863/21-7-2017 ανακοίνωση του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, προκύπτει ότι είχε αποσταλεί πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για μετάταξη 101 υπαλλήλων στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, διαδικασία η οποία δεν φαίνεται να έχει ολοκληρωθεί,

Ερωτάσθε κ. Υπουργοί,

  1. Για ποιόν ειδικότερο λόγο επελέγη, με το άρθρο 191 του ν. 4662/2020, η «σύσταση» ενός ήδη ιδρυθέντος και λειτουργούντος μητρώου και όχι η διατήρηση του υπάρχοντος;
  2. Τι εννοείται με τους όρους «μέλη» και «συνεργάτες» των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 191 του ν.4662/2020;  Στις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις που υπέχουν την υποχρέωση να δηλώνουν τα μέλη τους, περιλαμβάνονται και εκείνες που απλώς ευκαιριακά συμμετέχουν σε δράσεις “διεθνούς προστασίας, μετανάστευσης και κοινωνικής ένταξης”;
  3. Ποιό είναι το χρονοδιάγραμμα, εντός του οποίου προβλέπεται να αρχίσει η καταγραφή των μελών, υπαλλήλων και συνεργατών των υπόχρεων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων; Η καταγραφή θα αρχίσει προτού εκδοθούν οι σχετικώς προβλεπόμενες άδειες από την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων;
  4. Εφόσον πρόκειται για διατήρηση αρχείου προσωπικών δεδομένων, προτίθεται το αρμόδιο Υπουργείο να ζητήσει τις σχετικές άδειες που προβλέπονται από τη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων;
  5. Πόσες οργανικές θέσεις προβλέπονται για το Tμήμα Oργάνωσης και Διαδικασιών του αρμόδιου Υπουργείου και πόσες από αυτές έχουν καλυφθεί;
  6. Εάν αληθεύει ότι οι ως άνω μετατάξεις δεν έχουν πραγματοποιηθεί, προτίθεστε να ολοκληρώσετε την εν λόγω διαδικασία;

Ο Ερωτών Βουλευτής 

Γιώργος Καμίνης

Κατεβάστε το αρχείο

Μοιραστείτε

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email