Ερώτηση: Στελέχωση Κέντρου Απεξάρτησης Τοξικομανών Κρατουμένων (ΚΑΤΚ) Ελεώνα – Θηβών

Κύριοι Υπουργοί, Το Κέντρο Απεξάρτησης Τοξικομανών Κρατουμένων (ΚΑΤΚ) ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2002 και είναι το πρώτο κατάστημα κράτησης που λειτουργεί ως θεραπευτικό πρόγραμμα για άνδρες και γυναίκες.

28 Ιανουαρίου 2020

ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς τους Υπουργούς: Προστασίας του Πολίτη, κ. Μ. ΧρυσοχοϊδηΥγείας, κ. Β. Κικίλια

 

Θέμα: «Στελέχωση Κέντρου Απεξάρτησης Τοξικομανών Κρατουμένων (ΚΑΤΚ) Ελεώνα – Θηβών»

 

Κύριοι Υπουργοί,

Το Κέντρο Απεξάρτησης Τοξικομανών Κρατουμένων (ΚΑΤΚ) ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2002 και είναι το πρώτο κατάστημα κράτησης που λειτουργεί ως θεραπευτικό πρόγραμμα για άνδρες και γυναίκες. Απευθύνεται σε χρήστες ψυχοτρόπων ουσιών που βρίσκονται σε καθεστώς κράτησης για διάφορα αδικήματα, και επιθυμούν παράλληλα να παρακολουθήσουν ένα πρόγραμμα απεξάρτησης. Έχει χωρητικότητα 96 θέσεων ανδρών (καθώς φαίνεται πως δεν μετάγονται γυναίκες τα τελευταία χρόνια στο ΚΑΤΚ), σύμφωνα με σχετική μελέτη αποτύπωσης χωρητικότητας των φυλακών, που είχε πραγματοποιηθεί το 2017. ‘Οπως προκύπτει από δημοσιεύματα, το αποτέλεσμα της μελέτης είχε  αποσταλεί στις αρμόδιες δικαστικές και άλλες αρχές, ήταν αναρτημένο στον ιστότοπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μέχρι πρόσφατα, ενώ τα στοιχεία επικαιροποιούντο, τακτικά, ως προς τον αριθμό κρατουμένων αλλά και τις διαθέσιμες θέσεις κράτησης. Σύμφωνα με τα ίδια δημοσιεύματα, η αποτύπωση της χωρητικότητας των ελληνικών φυλακών είχε γίνει με βάση τις διεθνείς προδιαγραφές και τα υφιστάμενα κτιριακά δεδομένα, ώστε να δίνει την πραγματική εικόνα των χώρων κράτησης και έτσι να συμβάλλει στη διαχείριση του πληθυσμού των κρατουμένων.

Σημειώνεται ότι από τον εν λόγω ιστότοπο έχει πλέον διαγραφεί το σύνολο της πληροφορίας που αφορούσε τις φυλακές (στατιστικά στοιχεία κρατουμένων, ημερήσια δύναμη φυλακών κ.λ.π.) χωρίς να έχει μεταφερθεί η πληροφορία αλλού. 

Επειδή :

  1. Από τον Ιούλιο 2019 έως σήμερα φαίνεται ότι υπάρχουν πολλές αιτήσεις κρατούμενων που εκκρεμούν στην Κεντρική Επιτροπή Μεταγωγών (Κ.Ε.Μ.). Παρά ταύτα, φαίνεται ότι έχουν σταλεί μόνο 8 κρατούμενοι στο ΚΑΤΚ, με αποτέλεσμα το Κέντρο να υποβαθμίζεται και να υπολειτουργεί καθώς καλύπτονται μόνο 27 από τις 80 διαθέσιμες θέσεις.
  2. Στις 21 Ιανουαρίου 2020, όπως καταγγέλλει ο Σύλλογος Υπαλλήλων του ΚΑΤΚ, παραδόθηκαν 5 φύλλα πορείας σε υπαλλήλους προσωπικού για το Ε.Κ.Κ.Ν. Αυλώνα, με αποτέλεσμα να μειωθεί ο αριθμός του προσωπικού σε 22 άτομα, ενώ συνολικά υπάρχουν 46 οργανικές θέσεις,
  3. Το δικαίωμα στη θεραπεία είναι αδιαμφισβήτητο και ένα σύγχρονο κράτος δικαίου οφείλει να το διασφαλίζει, ενώ η μεταγωγή κρατουμένων στο ΚΑΤΚ θα συμβάλει και στην αποσυμφόρηση των φυλακών,

Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:

  1. Πόσες είναι οι αιτήσεις κρατουμένων που υποβλήθηκαν προς τη ΚΕΜ για μεταγωγή στο ΚΑΤΚ Ελεώνα Θηβών το έτος 2019 και μέχρι σήμερα; Πόσες από αυτές έγιναν δεκτές;
  2. Ποια είναι η ακριβής δύναμη (κτίσματα – «σπιτάκια») σήμερα του ΚΑΤΚ συνολικά, μετά τη μερική μετατροπή του σε Αγροτικό Τμήμα Κράτησης Γυναικών, που έλαβε χώρα περί τα τέλη του 2017; Πόσα από τα κτίσματα αυτά διατίθενται για την κράτηση των κρατουμένων και πόσα για άλλες χρήσεις και ποιες είναι αυτές οι χρήσεις;
  3. Ποιες είναι οι προθέσεις των αρμόδιων υπουργείων σε σχέση με τη λειτουργία το κέντρου;
  4. Υπάρχει πρόθεση μέγιστης αξιοποίησης των υποδομών του ΚΑΤΚ, ενός Κέντρου που είναι πρότυπο στην Ευρωπαϊκή Ένωση;
  5. Για ποιόν ειδικότερο λόγο επιχειρείται η μείωση του προσωπικού του ΚΑΤΚ; Προτίθενται οι αρμόδιοι να ανακαλέσουν τα 5 φύλλα πορείας υπαλλήλων του φυλακτικού προσωπικού του Κέντρου, ώστε να αποφευχθεί η υποβάθμιση και απαξίωση του ΚΑΤΚ; 

 

Οι Ερωτώντες Βουλευτές

 

Γεώργιος Μουλκιώτης 

Γιώργος Καμίνης

Ανδρέας Πουλάς

Μοιραστείτε

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email