Ερώτηση: Ανέγερση Δημόσιου Κέντρου Αποτέφρωσης Νεκρών στην περιοχή Ελαιώνα Αττικής

Από τον Οκτώβρη του 2019 λειτουργεί το πρώτο Κέντρο Αποτέφρωσης Νεκρών στη Ριτσώνα Βοιωτίας, η ανέγερση του οποίου χρηματοδοτήθηκε από ιδιωτικά κεφάλαια. Ξεπεράστηκε έτσι ένας αναχρονισμός που κατέτασσε την Ελλάδα στους ουραγούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο ζήτημα της καύσης των νεκρών.

22 Απριλίου 2020

ΠΡΟΣ: Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΘΕΜΑ: «Ανέγερση Δημόσιου Κέντρου Αποτέφρωσης Νεκρών στην περιοχή Ελαιώνα Αττικής»

Κύριε Υπουργέ,

Από τον Οκτώβρη του 2019 λειτουργεί το πρώτο Κέντρο Αποτέφρωσης Νεκρών στη Ριτσώνα Βοιωτίας, η ανέγερση του οποίου χρηματοδοτήθηκε από ιδιωτικά κεφάλαια. Ξεπεράστηκε έτσι ένας αναχρονισμός  που κατέτασσε την Ελλάδα στους ουραγούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο ζήτημα της καύσης των νεκρών. Παρά ταύτα, ως ιδιωτικό το Κέντρο αυτό, είναι φυσικό να αποβλέπει στο κέρδος καθιστώντας ενδεχομένως για χιλιάδες συμπολίτες μας το αντίστοιχο τίμημα δυσβάστακτο, αφού για να πραγματοποιηθεί αποτέφρωση στο ιδιωτικό Κέντρο Αποτέφρωσης Νεκρών στη Ριτσώνα πρέπει να καταβληθεί ένα διόλου ευκαταφρόνητο ποσό, το οποίο ανέρχεται περίπου στα 2.000 ευρώ.

 ‘Ηδη βάσει της απόφασης υπ. Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/96770/4905 (ΦΕΚ Δ’ 186/18 Απριλίου 2019) του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχει προσδιοριστεί ο χώρος όπου θα δημιουργηθεί το Κέντρο Αποτέφρωσης Νεκρών στον Ελαιώνα Αττικής. Η απόφαση αυτή αποτελεί καρπό πολυετών προσπαθειών πολλών ενδιαφερομένων, μεταξύ των οποίων και ο Δήμος Αθηναίων από το έτος 2011. Η οικεία νομοθεσία που ανάγεται στο έτος 2006 δεν κατέστη δυνατόν να εφαρμοστεί κατά τη διάρκεια όλων αυτών των ετών, καθώς περιείχε πολλά κενά. Για τον λόγο αυτό και χρειάστηκε επανειλημμένα να τροποποιηθεί, μετά και από σχετικές  επίμονες πρωτοβουλίες του δήμου Αθηναίων, με τον οποίο συνεργάστηκε αφιλοκερδώς και η δικηγόρος Αθηνών κυρία Λούση Κιουσοπούλου.

Δεδομένου ότι το δικαίωμα της αποτέφρωσης απορρέει από το θεμελιώδες συνταγματικό δικαίωμα του προσώπου να έχει προηγουμένως αποφασίσει το ίδιο για τη τύχη του σώματός του μετά την επέλευση του θανάτου του 

Δεδομένου ότι η Πολιτεία οφείλει σε ικανοποίηση αυτού του δικαιώματος να διασφαλίσει την άσκησή του με όλα τα δυνατά μέσα, μεταξύ των οποίων είναι και η νομοθετικώς προβλεφθείσα δυνατότητα δημοσίων φορέων και δη των δήμων να δημιουργούν Κέντρα Αποτέφρωσης Νεκρών

Ερωτάσθε κύριε Υπουργέ:

Σε ποιό στάδιο βρίσκεται η διαδικασία δημιουργίας του Κέντρου Αποτέφρωσης Νεκρών στον Ελαιώνα Αττικής και ποιό είναι το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Γεώργιος Καμίνης

Γεώργιος Αρβανιτίδης

Μοιραστείτε

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email