Ερώτηση: Αυτοκτονίες κρατουμένων

2 Οκτωβρίου 2019 Κύριε Υπουργέ, Τα πρόσφατα δυσάρεστα περιστατικά της αυτοκτονίας δύο κρατουμένων στη φυλακή του Κορυδαλλού, με χρονική απόσταση λίγων ημερών μεταξύ τους, προκαλούν εύλογες ανησυχίες, οι οποίες απαιτούν απαντήσεις και προπάντων λύσεις.

Κύριε Υπουργέ,

Τα πρόσφατα δυσάρεστα περιστατικά της αυτοκτονίας δύο κρατουμένων στη φυλακή του Κορυδαλλού, με χρονική απόσταση λίγων ημερών μεταξύ τους, προκαλούν εύλογες ανησυχίες, οι οποίες απαιτούν απαντήσεις και προπάντων λύσεις. Και τούτο διότι η διασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών διαβίωσης κατά τη διάρκεια του εγκλεισμού, η προστασία των εννόμων αγαθών των κρατουμένων με το πιο σημαντικό εκείνο της ζωής, εναποτίθενται αποκλειστικά και με υποχρεωτικό χαρακτήρα στην Πολιτεία. Συνεπώς, στις υποχρεώσεις της Πολιτείας περιλαμβάνεται και η πρόληψη της αυτοχειρίας των εγκλείστων, όπως έχει κατ΄ επανάληψη τονίσει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου αλλά και τα δικαστήρια της χώρας, κατά την εκδίκαση αγωγών αποζημιώσεων και επιδίκαση αυτών  στις οικογένειες των θανόντων.

Το ζήτημα βεβαίως των αυτοκτονιών κατά τη διάρκεια της κράτησης έχει απασχολήσει και συνεχίζει να απασχολεί την ευρωπαϊκή και διεθνή κοινότητα. Φαίνεται επίσης από σχετικές μελέτες ότι ο αριθμός των αυτοκτονιών στη φυλακή βαίνει αυξανόμενος λόγω και του υπερπληθυσμού , ενώ τα μοντέλα προσέγγισης του ζητήματος διαφοροποιούνται για τις εντός των φυλακών αυτοκτονίες  από εκείνα που εφαρμόζονται έξω απ΄τη φυλακή. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων (CPT) μεταξύ άλλων επισημαίνει ότι η διακίνηση της πληροφορίας μεταξύ των φυλακών σχετικά με κρατούμενους που έχουν εκδηλώσει αυτοκαταστροφική συμπεριφορά συμβάλλει σημαντικά στην πρόληψη.  Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει εκδώσει οδηγό πρόληψης των αυτοκτονιών στη φυλακή (WHO, 2007), σύμφωνα με τον  οποίο, για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του ζητήματος η δράση της Πολιτείας πρέπει να περιλαμβάνει ένα σύνολο επιμέρους μέτρων, όπως ενδεικτικά, ο διαγνωστικός έλεγχος των κρατουμένων για αυτοκαταστροφική συμπεριφορά κατά την εισαγωγή τους αλλά και σε ενδιάμεσες, της κράτησής τους, φάσεις, προκειμένου να εντοπιστούν οι κρατούμενοι που ανήκουν στις  ομάδες υψηλού κινδύνου αυτοκτονίας. Σημειώνεται δε ότι οι προσωρινά κρατούμενοι, όπως φέρεται να ήταν ο δεύτερος κρατούμενος που αυτοκτόνησε στη φυλακή του Κορυδαλλού, ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου. Η εκπαίδευση του προσωπικού και η δημιουργία μηχανισμών επικοινωνίας μεταξύ του προσωπικού και των κρατουμένων αποτελούν τους βασικούς πυλώνες μιας οργανωμένης δράσης για την πρόληψη των αυτοκτονιών στις φυλακές, ενώ  η ουσιαστική διερεύνηση των ειδικών συνθηκών, υπό τις οποίες λαμβάνουν χώρα σχετικά περιστατικά, αποτελεί σημαντική παράμετρο  για μια ολοκληρωμένη και αποτελεσματική στρατηγική πρόληψης. 

Κατόπιν τούτων, ερωτάσθε κ Υπουργέ

 

  1. Ποιο το συνολικό νομικό καθεστώς κράτησης των δυο κρατουμένων που αυτοκτόνησαν πρόσφατα στις φυλακές Κορυδαλλού και ποιες οι ειδικότερες συνθήκες κράτησής τους; Είχαν συγκρατούμενους,  ποια ώρα της ημέρα προέβησαν στην πράξη της αυτοχειρίας και πριν από πόσες ώρες είχε διενεργηθεί τακτικός έλεγχος στους χώρους κράτησης;
  2. Προκύπτει από τον φάκελο των θανόντων οποιαδήποτε προηγούμενη επικοινωνία τους με τους ψυχολόγους ή άλλο επιστημονικό προσωπικό της φυλακής, σε οποιαδήποτε φάση της κράτησής τους και ιδίως κατά την εισαγωγή του δεύτερου κρατούμενου; 
  3. Συμμετείχαν οι κρατούμενοι σε προγράμματα της φυλακής και εάν ναι, σε ποια; 
  4. Πραγματοποιούσαν οι θανόντες επισκεπτήρια και ποιο το καθεστώς χορήγησης αδειών για τον πρώτο κρατούμενο, ο οποίος φέρεται στα δημοσιεύματα να εξέτιε ποινή ισόβιας κάθειρξης;
  5. Διετάχθη Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ) για τη διερεύνηση των περιστατικών;
  6. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή δράσεις που πραγματοποιούνται στις φυλακές, οι οποίες θα  μπορούσαν να συμβάλουν στην αποτελεσματική πρόληψη των αυτοκτονιών και εάν ναι, ποιες και σε πόσες φυλακές της χώρας; Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, έχει αναρτηθεί σχετικός οδηγός (http://www.ministryofjustice.gr/site/LinkClick.aspx?fileticket=2BPuO4Z-nfg%3D&tabid=577). Προτίθεσθε να τον διανείμετε στις φυλακές? Στο ίδιο πλαίσιο, υπάρχει  πρόβλεψη για κεντρικό σχεδιασμό ανάληψης δράσεων για την αντιμετώπιση του φαινομένου;

Ο Ερωτών Βουλευτής

 

Γιώργος Καμίνης

Κατεβάστε το αρχείο

Δείτε την απάντηση του Υπουργείου

Μοιραστείτε

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email